Pravila privatnosti

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

Adrialab d.o.o. štiti osobna prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlenike, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresirane stranke itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih osobnih podataka došlo. Zbog toga je Adrialab d.o.o. definirao standarde sigurnosti za obradu, pohranu i prijenos osobnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita osobnih podataka i prava svih ispitanika.

Adrialab d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, sukladno važećim propisima.

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljat će se isključivo u onom opsegu u kojem je to nužno te obrađivati na način koji je u skladu s tim svrhama. Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja te će se nakon ispunjenja svrhe brisati.

Svi zaposlenici tvrtke Adrialab d.o.o. upoznati su s uvjetima tajnosti podataka te ih smiju obrađivati samo oni koji su ovlašteni za obradu određenih podataka i ne smiju ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Neovlaštenim osobama smatraju se i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obveza.

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Ovim se uvjetima uređuje način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na ove stranice i isključuje prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. Koristeći ove mrežne stranice pristajete na prikupljanje i korištenje osobnih podataka korisnika sukladno navedenim uvjetima. Korisnici su nadalje suglasni da Adrialab d.o.o. može prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave izmijeniti, preinačiti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uvjete zaštite osobnih podataka. Sve će promjene biti objavljene na ovim mrežnim stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati s vrstom osobnih podataka koji se prikupljaju, načinom korištenja i uvjetima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

Naše je uvjete zaštite osobnih podataka jednostavno pronaći jer se nalaze na početnoj stranici, a stranica je povezana i sa svim mjestima unutar mrežnih stranica gdje se prikupljaju osobni podaci korisnika. Gdje god je potrebno, na mjestima prikupljanja podataka, nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka. Ovim uvjetima i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korištenja osobnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kad pristupaju ovim stranicama.

Za potrebe ovih uvjeta pojmom „osobni podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl. – na temelju kojeg se korisnika može identificirati. Adrialab d.o.o. u pravilu ne obrađuje osobne podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, Adrialab d.o.o. pridržava pravo da u izvanrednim situacijama provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao dio pravnog postupka ili kaznene istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju osobni podaci korisnika.

Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima te brišu čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju.

Izričito izjavljujemo da Adrialab d.o.o. neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uvjetima, ustupiti korisnikove osobne podatke trećim osobama. Osobni podaci korisnika povremeno će se davati trećim osobama koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za Adrialab d.o.o. ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima tvrtke Adrialab d.o.o. na daljnju obradu, čija je svrha podudarna s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka, kao što je isporuka usluga korisnicima, analiza usluga ili tehnička podrška. Ti davatelji usluga ugovorno se obvezuju koristiti osobne podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati osobne podatke trećim osobama, niti će ih ustupati trećim osobama osim u slučaju kad to nalažu zakonom propisani uvjeti. U slučaju ustupanja osobnih podataka korisnika trećim osobama, Adrialab d.o.o. poduzet će sve potrebne mjere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

Prikupljeni osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama u još dva slučaja: 1) ako se poslovna djelatnost tvrtke koja upravlja ovim mrežnim stranicama i osobnim podacima korisnika pohranjenim na njima proda, dodijeli ili prenese trećim osobama, u kojem slučaju su kupac, pravni sljednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obvezni postupati s osobnim podacima sukladno ovim uvjetima; 2) zbog zakonom propisanih uvjeta, sudskog naloga ili zahtjeva državnih tijela, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnoga postupka ili kaznene istrage.

Korisnik ima pravo provjeravati jesu li njegovi podaci pohranjeni na ovim mrežnim stranicama ažurirani i točni. Korisnik također ima pravo zatražiti da se obustavi isporuka svih obavijesti i poruka na njegovu adresu te da se svi prikupljeni podaci izbrišu. Želite li ostvariti to pravo, pošaljite elektroničku poruku na adresu info@adrialab.hr. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje osobne podatke i označite koje podatke želite ispraviti, osvježiti ili brisati. Po primitku zahtjeva za brisanjem osobnih podataka, Vaši će podaci biti izbrisani u primjerenom roku. Također, na Vaš ćemo Vas zahtjev u primjerenom roku obavijestiti jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Zahtjevi za brisanjem podataka podliježu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tijekom obrade koristimo sve potrebne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zloporabe, neovlaštenog pristupa, prijenosa, izmjene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mjere kako bismo osobne podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

Adrialab d.o.o. može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim mrežnim stranicama i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja pohranjenih sadržaja, odnosno za prikupljanje skupnih statističkih podataka o posjetiteljima u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu mrežne stranice tvrtke Adrialab d.o.o. koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domene (npr. „bigmail.com” s adrese e-pošte john@bigmail.com) te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš mrežni poslužitelj ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstna datoteka koju poslužitelj mrežnih stranica šalje korisnikovu pregledniku i pohranjuje na tvrdom disku korisnikova računala. Kolačići ne oštećuju računalo. Postavke korisnikova preglednika mogu se urediti tako da preglednik obavješćuje korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. Adrialab d.o.o. može povremeno unajmiti treće osobe za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku, u tom slučaju treće osobe preuzimaju obveze opisane u članku 3. Adrialab d.o.o. može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih tvrtki za oglašavanje. Te se mrežne oznake postavljaju na mrežne oglase / reklame koji dovode korisnike na mrežne stranice tvrtke Adrialab d.o.o.. Te se mrežne oznake koriste za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o učinkovitosti naših promocijskih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikovo računalo i treće osobe koje su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, skupne statističke podatke o posjetiteljima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da Adrialab d.o.o. neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja osobnih podataka koji mogu poslužiti za izravnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za mrežno oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog mrežnog oglašavanja, posjetite mrežnu stranicu Network Advertising Initiative.

Koristimo uslugu Google Analytics u svrhu racionalizacije naših internetskih stranica: (i) optimizacijom internetskog prometa, tj. posjeta internetskoj stranici tvrtke i prelazaka na druge internetske stranice koje su dio našeg poslovnog sustava te, po potrebi, (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvaća detaljne statističke podatke o posjetima web-stranicama i mjestima s kojih su im korisnici pristupili te mjeri rezultate konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su pohranjeni na vašem računalu, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice.

Koristimo alat Google Ads koji se koristi za pohranu posjeta web stranici u svrhu promidžbe (remarketing) u Googleu i u Display Networku. Vaš preglednik pohranjuje kolačiće prilikom Vaše posjete web stranici koji omogućuju da Vas se prepozna kao posjetitelja kada učitate web stranice koje pripadaju mreži Googlea. Na tim stranicama Vam se kao posjetitelju nude oglasi koji se odnose na sadržaj koji ste već prije učitali na nekim drugim web stranicama koji koriste opcije remarketinga pružatelja Googlea. Možete odbiti prikupljanje podataka kroz Google Ads na web stranici http://www.google.com/settings/ads.

Također koristimo Google Ads praćenje konverzija kojim kreiramo statistike konverzije koje mjere učinkovitost naših online reklamnih kampanji. Kolačić za praćenje konverzije postavlja se kada korisnik klikne na oglas kojeg je postavio Google. Prema odredbama o zaštiti podataka pružatelja Google ne obrađuju se nikakvi osobnih podaci. Ako ne želite sudjelovati u praćenju, možete obustaviti korištenje podatka u tu svrhu na način da kolačić za praćenje konverzije pružatelja Google deaktivirate preko postavki za korištenje kolačića u Vašem web pregledniku.

Naše internetske stranice koriste uslugu “Piksel za praćenje aktivnosti posjetitelja” tvrtke Meta Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Meta“). To nam omogućuje pratiti radnje korisnika nakon što su klikom na oglas na Meti preusmjereni na internetsku stranicu pružatelja usluga. Tako možemo bilježiti učinkovitost Meta oglasa u statističke svrhe i svrhe marketinških istraživanja. Prikupljeni podaci ostaju anonimni. To znači da nemamo uvid u osobne podatke pojedinih korisnika. Međutim, Meta pohranjuje i obrađuje prikupljene podatke. O ovome vas obavještavamo prema informacijama koje su nam u ovom trenutku dostupne. Meta može povezati podatke s podacima vašeg Meta računa i koristi podatke za svoje vlastite promidžbene svrhe prema smjernicama o podacima tvrtke Meta https://www.facebook.com/about/privacy/. Ova usluga također omogućava tvrtki Meta i njenim partnerima da vam prikazuje oglase u sklopu i izvan Meta računa. Nadalje, u ovu se svrhu na vaše računalo pohranjuje kolačić.

Na našim stranicama integrirane su i oznake za ponovni marketing (remarketing) društvene mreže Meta, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Kad posjetite naše stranice, putem oznaka za ponovni marketing uspostavlja se izravna veza između vašeg preglednika i Meta poslužitelja. Meta tako dobiva informaciju da ste sa svojom IP adresom posjetili našu stranicu. To omogućuje Meti da posjet našim stranicama pridruži vašem korisničkom računu. Na ovaj način dobivene informacije možemo koristiti za prikaz oglasa Meta Ads. Naglašavamo da mi kao pružatelj stranica nemamo saznanja o sadržaju podataka koji se prenose kao ni o njihovom korištenju od strane Meta. Dodatne informacije o navedenome možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Meta na stranici https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kako biste opozvali svoj pristanak za korištenje alata tvrtke Meta kliknite na poveznicu https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Na svojim internetskim stranicama upotrebljavamo i tehnologije remarketinga tvrtke Midas Network. Pritom upotrebljavamo kolačiće kako bismo na temelju evidentiranih podataka (posjet našoj internetskoj stranici uključujući datum i vrijeme posjeta, preferirani jezik, tip preglednika, operacijski sustav) ponovno prepoznali Vaše računalo na drugim internetskim stranicama koje sudjeluju u Midas globalnoj mreži i na njima Vam predstavili reklamne oglase koji su izrađeni u skladu s Vašim pretpostavljenim interesima. Pravna osnova za  korištenje kolačića je članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), te je za učitavanje kolačića potreban Vaš pristanak. Detaljne informacije o pravilima privatnosti tvrtke Midas Network možete pronaći na stranici https://www.midas-network.com/privacyTermsWeb.htm. Čim na internetu istim programom preglednika posjetite ostale internetske stranice čiji su operateri na njih postavili reklamne površine Midas globalne mreže, ti će operateri internetskih stranica automatski očitati informacije iz kolačića te će se one upotrijebiti kako bi Vam se u reklamnim natpisima prikazao sadržaj koji bi Vam mogao biti zanimljiv.

Na podatke o upotrebi naših internetskih stranica koji se skupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji jamče anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Googleove poslužitelje u SAD-u. Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovdje. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocjenjivanja načina upotrebe te sastavljanja izvješća o aktivnostima na našim internetskim stranicama te će nam ta izvješća isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo proslijediti ove podatke trećim osobama u skladu sa zakonskim obvezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea provodi treća osoba. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu s drugim podacima s kojima raspolaže. U postavkama vašeg internetskog preglednika možete onemogućiti preuzimanje i pohranjivanje kolačića. Za to upotrijebite dodatak za internetski preglednik koji možete preuzeti ovdje. Primite na znanje da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internetskim stranicama. Upotrebom naših internetskih stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

Većina usluga dostupnih na mrežnim stranicama tvrtke Adrialab d.o.o. namijenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lijekovima za primjenu kod djece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili skrbnika nećemo svjesno prikupljati, koristiti niti dijeliti osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama. Adrialab d.o.o. strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloljetnika.

Ako imate pitanja ili pritužbi u vezi s ovim uvjetima zaštite osobnih podataka ili biste nam htjeli uputiti komentare i prijedloge za poboljšanje, obratite nam se elektroničkom porukom na adresu info@adrialab.hr.