Kvaliteta

Imajući na umu da zahtjeve kupaca možemo ostvariti jedino primjenom visokih standarda kvalitete, u svoju proizvodnju ugradili smo vodeće sustave kvalitete kao i visoke interne zahtjeve za kvalitetom.

Politika kvalitete

Upravljajući kvalitetom, kontinuirano ugrađujemo kvalitetu u sve faze razvoja i realizacije proizvoda, u proizvodnju i distribuciju.

Adrialab je tvrtka koja njeguje procesnu organizaciju u kojoj je svaki zaposlenik vlasnik nekog procesa. Vlasništvo nad procesom uključuje odgovornost za njegovo nesmetano odvijanje te neprekidno unaprjeđenje kroz aktivnu komunikaciju s povezanim procesima i kupcima.

Cilj postojanja procesa Adrialaba jest isporuka proizvoda prema zahtjevima kupaca. Kupcima ne smatramo samo potrošače proizvoda Adrialaba, već su to sve osobe kojima naš proces nešto isporučuje.

Svi procesi ostvaruju se pod vodstvom Uprave koja aktivno prati, vrednuje i postavlja okvir za njihovo unaprjeđenje te odvijanje u skladu s primjenjivim zakonskim okvirom.

Osiguranje kvalitete

Sustav osiguranja kvalitete temelji se na primjeni specifičnih farmaceutskih, ali i drugih standarda iz područja upravljanja kvalitetom. U nastojanju da zadovoljimo i nadmašimo stroge principe dobre proizvođačke prakse, u sustav osiguranja kvalitete ugradili smo visoke GMP standarde farmaceutske proizvodnje te primijenili HACCP i ISO norme. Zbog toga su i naši proizvodi iz kategorija dodataka prehrani i kozmetike razvijeni, proizvedeni i ispitani u skladu sa strogim farmaceutskim standardima iako se oni u pravilu ne zahtijevaju za te grupe proizvoda.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete provodi se kontinuirano i obuhvaća sve sirovine, ambalažu i gotove proizvode. Pri tome se koristimo suvremenim analitičkim metodama i tehnikama opisanim u relevantnim farmakopejama ili metodama razvijenim i validiranim za naše specifične potrebe.

Politika upravljanja energijom JGL grupe

Sustav upravljanja energijom primjenjuje se na aktivnosti razvoja, proizvodnje i distribucije lijekova, medicinskih proizvoda, kozmetike, dodataka prehrani, hrane za specijalne medicinske potrebe te ostalih aktivnosti podrške JGL grupe. Više u dokumentu – Politika upravljanja kvalitetom.pdf

Scroll to Top