Kvaliteta

Imajući na umu da zahtjeve kupaca možemo ostvariti jedino primjenom visokih standarda kvalitete, u svoju proizvodnju ugradili smo vodeće sustave kvalitete kao i visoke interne zahtjeve za kvalitetom.

Politika kvalitete i sigurnosti hrane

Adrialab je proizvođač za kategorije proizvoda: medicinski proizvodi, kozmetika, dodaci prehrani i biocidi. Cilj postojanja procesa Adrialaba je isporuka proizvoda prema zahtjevima kupaca, standardima kvalitete i zakonskim zahtjevima. Kupcima ne smatramo samo potrošače proizvoda Adrialaba, već su to sve osobe kojima naš proces nešto isporučuje.

Adrialab je tvrtka koja njeguje procesnu organizaciju u kojoj je svaki zaposlenik vlasnik nekog procesa. Vlasništvo nad procesom uključuje odgovornost za njegovo nesmetano odvijanje. Uprava tvrtke osigurava kontinuirano usavršavanje zaposlenika kako bi svi posjedovali visoku razinu znanja i vještina s kojima kroz aktivnu komunikaciju mogu neprekidno unaprjeđivati procese. Aktivna komunikacija je jedan od temelja funkcioniranja procesa unutar tvrtke kao i izvan nje s kupcima, dobavljačima i svim zainteresiranim stranama.

Svi procesi ostvaruju se pod vodstvom Uprave koja aktivno prati, vrednuje i postavlja okvir za njihovo unaprjeđenje te odvijanje u skladu s primjenjivim zakonskim okvirom (npr. Direktiva Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima, Uredba Vijeća (EU) 2017/745 – Art. 120(3), UREDBA (EZ) br. 1223/2009 za kozmetičke proizvode i dr.), standardima kvalitete ISO 13485, ISO 22716, ISO 22000, ISO 9001 i ISO 50001 i zahtjevima kupaca.

Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane postavljen je na način da kontinuiranim unapređenjem procesa i usklađenošću sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima standarda kvalitete cjelokupno poslovanje i proizvodi budu kvalitetni i sigurni.

Osiguranje kvalitete

Sustav osiguranja kvalitete temelji se na primjeni specifičnih farmaceutskih, ali i drugih standarda iz područja upravljanja kvalitetom. U nastojanju da zadovoljimo i nadmašimo stroge principe dobre proizvođačke prakse, u sustav osiguranja kvalitete ugradili smo visoke GMP standarde farmaceutske proizvodnje te primijenili HACCP i ISO norme. Zbog toga su i naši proizvodi iz kategorija dodataka prehrani i kozmetike razvijeni, proizvedeni i ispitani u skladu sa strogim farmaceutskim standardima iako se oni u pravilu ne zahtijevaju za te grupe proizvoda.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete provodi se kontinuirano i obuhvaća sve sirovine, ambalažu i gotove proizvode. Pri tome se koristimo suvremenim analitičkim metodama i tehnikama opisanim u relevantnim farmakopejama ili metodama razvijenim i validiranim za naše specifične potrebe.

Politika upravljanja energijom JGL grupe

Sustav upravljanja energijom primjenjuje se na aktivnosti razvoja, proizvodnje i distribucije lijekova, medicinskih proizvoda, kozmetike, dodataka prehrani, hrane za specijalne medicinske potrebe te ostalih aktivnosti podrške JGL grupe. Više u dokumentu – Politika upravljanja energijom.pdf