Naslovna: Proizvodnja

Tehnologija

Dio proizvodnih pogona su i čiste sobe klase D prema EU GMP za lijekove.
Procesom ionske izmjene i bakteriološkom filtracijom samostalno proizvodimo pročišćenu vodu farmakopejske čistoće koja je sastavni dio naših proizvoda.  
Samostalno proizvodimo i sterilni komprimirani zrak koji se koristi za pogon pojedinih strojeva, kao pomoć pri čišćenju (ispuhivanju), miješanju otopina i u drugim proizvodnim postupcima. Time se na minimum svodi kontakt s mogućim kontaminantima u proizvodnom procesu.
Kapaciteti, oprema i tehnologija za izradu polučvrstih oblika i otopina: 

  • homogenizator  
  • stroj za tubiranje - punjenje ALU i plastičnih tuba različitih volumena
  • stroj za punjenje lončića i boca – punjenje različitih volumena
  • etiketirka – etiketiranje proizvoda
  • kartonirka – kartoniranje proizvoda

Proizvodni kapaciteti trenutno omogućuju izradu 4,5 milijuna tuba i 2,5 milijuna lončića i boca godišnje.