Naslovna: Karijera

Odgovornost na radnom mjestu

Adrialab slijedi korporativnu klimu JGL-grupe koja odražava osobni odnos prema tvrtki: promicanje poticajne i kooperativne kulture usmjerene na uspjeh i kroz preuzimanje odgovornosti i samostalnosti zaposlenika.

Svi zaposlenici upoznati su s krovnim pravilnicima koji se poštuju u svakodnevnom radu te osiguravaju sigurnost i zaštitu prava i obveza svih zaposlenika. Za nas su presudni i Politika kvalitete i Priručnik kvalitete kojima osiguravamo da svi postanu svjesni važnosti osiguranja kvalitete u svim poslovnim procesima, a pogotovo onim koji su povezani s realizacijom proizvoda.

Važni dokumenti su i Opisi poslova za svako radno mjesto radi što boljeg razumijevanja pojedinačnih ključnih odgovornosti i zadataka.

Zdravlje i sigurnost

Sigurnost zaposlenika visoko je na popisu prioriteta. Kontinuirano unapređujemo zaštitu na radu u smislu osiguranja sigurnih uvjeta na radu, smanjenja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom te stvaranje takvog radnog okruženja u kojem će se radnik osjećati ugodno, sigurno i zadovoljno. Između ostalog, to se očituje i kroz naš odnos prema voznom parku, odnosno sigurnosti vozila.